top of page

Cantare dat Alas is een kleinschalige, intuïtieve en muzische school, opgericht door Petra Van Tendeloo uit de behoefte haar menselijke kanten verder te kunnen ontwikkelen en dit ook binnen haar eigen vakgebied.

 

Gedachtegoed dat centraal staat : 

    ‐ respect voor mens en dier 

    ‐ open of eerlijke communicatie 

    ‐ uitwisselen van vertrouwen en enthousiasme 

    ‐ leergierigheid, volharding, balans

    - respect voor lichaam en geest

    - vreugde

 

Muziek wordt door Petra op een intuïtieve manier bijgebracht en verhoogt bij de leerlingen hun algemene inzichten en levenslust. De intuïtieve stroom zorgt ervoor dat het individu zijn connectie met de bron niet verliest. Uiterlijk vertoon maakt plaats voor innerlijke ontplooiing/schoonheid.

Zij is lerares, maar leert dagelijks van haar leerlingen!

Intuïtief Muzische School

Cantare dat Alas

Cantare dat Alas is a small, intuitive and musical school, founded by Petra Van Tendeloo from the need to develop her human aspects farther and this also within her own professional field.

 

Central ideas and thoughts : 

    ‐ respect for humanity and animals 

    ‐ open and honest communication 

    ‐ exchange of confidence and enthusiasm 

    ‐ inquisitiveness, perseverance, balance

    - respect for the body and mind

    - joy

 

Music is taught by Petra in an intuitive way and increases the students’ general insights and zest for life. The intuitive flow ensures that the individual does not lose its connection to the source. Ostentation makes way for inner development/beauty.

She is a teacher, but also learns from her students every day !

bottom of page