top of page

  Lessons : different offers    

   Individual Piano Lessons   

Individuele pianolessen

 

 

Voor wie?

Kinderen en jong volwassenen.

 

Wanneer?          

Kinderen na de schooluren ( op afspraak )

Jong volwassenen overdag ( op afspraak )

Prijs?                  

45,00 euro voor 60 minuten ( op verplaatsing )

45,00 euro voor 60 minuten ( bij Cantare dat Alas )

45,00 euro voor 60 minuten ( online )

 

Info:

Op een speelse manier wordt er aan solfège, techniek en repertoire gewerkt.

Repertoirekeuze is steeds in overleg.

Eigen inbreng wordt aangemoedigd.

Individual piano lessons

 

 

For who?            

Children and young adults.

When?

Children: after the school hours ( by appointment )

Young adults: during the day ( by appointment )

Price?

45,00 euros for 60 minutes ( on location )

45,00 euros for 60 minutes ( at Cantare dat Alas )

45,00 euros for 60 minutes ( online )

 

Info:

In a playful way, we are working on music theory, technique

and repertoire.

The choice of the repertoire is always negotiable.

Your own input will always be encouraged.

   Solfège   

Individuele solfègelessen

 

 

Voor wie?       

Alle leeftijden

Wanneer?

Op afspraak

Prijs?

45,00 euro voor 60 minuten ( op verplaatsing )

45,00 euro voor 60 minuten ( bij Cantare dat Alas )

Info:

Privé-notenleerlessen waarbij er aan zang-, theoretische en dictee-oefeningen gewerkt kan worden, naargelang de behoefte van de persoon.

Individual solfège lessons

 

 

For who?        

All ages

When?             

By appointment

Price?              

45,00 euros for 60 minuten ( on location )

45,00 euros for 60 minutes ( at Cantare dat Alas )

Info:

Private music theory lessons where we can work on singing, theory and dictation exercises, depending of the needs of the individual..

   Workshops   

Workshops

 

Voor wie?       

Kinderen tussen 5 en 11 jaar

Maximum 9 kinderen per groep

Wanneer?

Tijdens de schoolvakanties

Prijs?

175 euro voor een week ( 5 volledige dagen )

Info:

Bij de workshops van Cantare dat Alas komt het kind niet in een vreemde omgeving terecht, maar voelt zich onmiddellijk thuis.

De huiselijke sfeer zorgt ervoor dat het kind, buiten de muzische activiteiten, ook deelneemt aan de dagdagelijkse routines die rituelen worden.

Samenhorigheid en vreugde staan centraal !

Muzische activiteiten :

- pianoles

- kinderyoga

- notenleer/blokfluit

- zangles

- improvisatie

Workshops

 

For who?        

Children between 5 and 11 years old

Maximum 9 children per group

When?

During the school vacations

Price?

175 euros for a week ( 5 full days )

Info:

In the workshops at Cantare dat Alas the child feels immediately at home. The homely atmosphere ensures that the child, besides the musical activities, also participates in the daily routines which become rituals. Togetherness and joy are the key !

Musical activities :          

- piano

- yoga for children

- music theory/recorder

- singing

- improvisation

   Concerts   

Optredens

 

Elk jaar organiseert Cantare dat Alas een leerlingenconcert waarbij zij aan haar leerlingen de kans geeft aan podium-ervaring te werken. Deelname is niet verplicht.

Het concert geeft de studenten de gelegenheid om een stuk tot in de details af te werken en met andere studenten hun muziekkeuze in contact te komen.

 

Kinderen leren naar elkaar te luisteren en elkaar positief te bejegenen. Concurrentiestrijd wordt uitgeschakeld door ieders positieve eigenschappen te belichten...we zijn allen uniek.

 

Het muzikaal feest wordt afgerond met een (h)éérlijke receptie  !

Concerts

 

Every year Cantare dat Alas organizes a student concert where she gives her students the opportunity to experience working stage. Participation is not mandatory.

The concert gives students the opportunity to work on a piece in detail and provide the chance to connect with other students.

 

Children learn to listen to each other. There is only positive competitiveness since only positive qualities are exposed...we are all unique.

 

The musical festival ends with a wonderful reception !

bottom of page